Mogućnosti odloženog plaćanja

Potrošački kredit

1. Uslovi za kupovinu SUMMA proizvoda sa 0% kamate
 

  • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 0% fiksna, dinarska
  • Iznos kredita od 20.000 do 800.000 dinara
  • Rok otplate 6, 12 i 20 mesečnih rata
  • Naknada na ime obrade kredita 0%
  • Učešće nije obavezno
  • Sredstvo plaćanja – administrativna zabrana na platu/penziju ili direktno zaduženje za klijente banke
  • Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 0%
  • Bez obaveze prenosa zarade

2. Koraci za odobrenje kredita

Nakon izbora proizvoda, kreira se spisak za kupovinu sa ličnim podacima kupca, nakon čega je potrebno pripremiti sledeću dokumentaciju: ličnu kartu, zahtev za kredit, administrativnu zabranu i potvrdu o zaposlednju i visini primanja.

S potrebnom dokumentacijom, kupac može da podnese zahtev za dobijanje kredita slanjem dokumentacije na office@summatapete.rs ili nas kontaktirati na 0655584000.

3. Reprezentativni primer

Vrsta kreditaGotovinski kredit za kupovinu
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita500.000 RSD500.000 RSD
Depozit//
Period otplate20 meseci36 meseci
Mesečna rata25.000 RSD15.582,53 RSD
Kamatna stopa (na godišnjem nivou0,0%7,50%
EKS (na godišnjem nivou)0,0%7,89%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaza u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva0 RSD0 RSD
(0% na iznos kredita jednokratno)(0% na iznos kredita jednokratno)
Izveštaj kreditnog biroa0 RSD0 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutkuNema