Politika privatnosti podataka

Uslovi korišćenja

Korišćenje web portala summatapete.rs (u daljem tekstu „portal“) njegovih sadržaja i povezanih web stranica podleže Uslovima koršćenja između Vas i privrednog društva Vglobe d.o.o. sa sedištem u ul. Meštrovićeva 38/10, PIB: 112067490, MB 21600865, Beograd, Republika Srbija. 

Ovi Uslovi korišćenja su pravno obavezujući između Vas i privrednog društva Vglobe d.o.o. u odnosu na vaše korišćenje sadržaja i usluga koje pruža portal. Svi sadržaji objavljeni na portalu su isključivo vlasništvo privrednog društva Vglobe d.o.o. Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja portala, na bilo koji način, bez pisanog odobrenja privrednog društva Vglobe d.o.o. 

Sadržaj portala predstavlja zaštićeno autorsko pravo koje pripada privrednom društvu Vglobe d.o.o.  ili je u vlasništvu trećih lica koje su prenele pravo korišćenja istih. Privrednom društvu Vglobe d.o.o, takođe, pripadaju autorska prava u oblastima: uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i druga slična intelektualna svojina je u posedu privrednog društva Vglobe d.o.o.  ili u vlasništvu trećih lica. Nepoštovanje uslova korišćenja portala podleže sankcijama u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019) i Krivičnog zakonika Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019)


Odricanje od odgovornosti

Svaka odgovornost privrednog društva Vglobe d.o.o. za štetu proisteklu iz korišćenja ovog sajta, bez obzira na pravni osnov, uključujući štetnu radnju – ograničena je na štetu prouzrokovanu namerno ili nepažnjom. U meri u kojoj postoji zakonska odgovornost privrednog društva Vglobe d.o.o.  za povredu bitnih ugovornih obaveza, ukupna visini iznosa  zahteva za naknadu štete je ograničen na štetu koja je dokazana. To ne utiče na odgovornost privrednog društva Vglobe d.o.o. na osnovu važećeg zakona o odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom ili na osnovu datih garancija. Nijedno navedeno ograničenje odgovornosti ne primenjuje se u slučaju štete po život, telesne povrede ili oštećenja zdravlja.

Privredno društva Vglobe d.o.o. ulaže velike napore da internet stranica/stranice privrednog društva Vglobe d.o.o. budu bezbedna od virusa, ali ne možemo garantovati da virusa nikako nema. Stoga, preporučujemo da se postarate da na odgovarajući način obezbedite zaštitu od virusa (na primer, primenom skenera za virus) pre no što preuzmete dokumente i podatke sa ovog portala.

Privredno društvo Vglobe d.o.o. ne garantuje da se neće dogoditi nikakva greška prilikom korišćenja usluga ponuđenih na internet stranici, niti da će te usluge uvek biti na raspolaganju.

Autorska prava


Portal štiti privatnost korisnika u skladu sa važećom Zakonskom regulativom i sopstvenim mogućnostima. Portal polaže autorska prava na sve svoje sadržaje (autorske tekstove, istraživanja, vesti, multimedijalne sadržaje, baze podataka i programski kod). 

Ukoliko drugi mediji prenose sadržaj objavljen na portalu, u obavezi su da nedvosmisleno i na vidnom mestu označe portal u vlasništvu privrednog društva Vglobe d.o.o, kao izvor sadržaja. Ako se sadržaj sa portala prenosi na drugi digitalni medij, taj sadržaj se mora referisati na tačnu web adresu (link) na portalu.

Prava i obaveze

Privredno društvo Vglobe d.o.o. preko sajta summatapete.rs prodaje robu kako na teritoriji Republike Srbije tako i izvan teritorije Republike Srbije.

Objavljivanje informacija o robi na veb sajtu ne predstavlja ponudu sajta summatapete.rs  za zaključenje ugovora o kupovini već samo poziv korisniku da učini ponudu pod objavljenim uslovima klikom na dugme ‘’Kupi’’. Ukoliko sajt summatapete.rs  prihvati ovakvu ponudu korisnika nastaje ugovorni odnos i korisnik preuzima ugovornu obavezu da plati izabranu robu. Prodaja može biti ograničena na maksimalni broj korisnika zainteresovanih za određenu robu.

Korisnik robu plaća putem poštanskih uplatnica, platnih kartica ili na drugi elektronski način ponuđen na sajtu i oslobađa sajt summatapete.rs  i privredno društvo Vglobe d.o.o. nije odgovorna za štetu prouzrokovanu korisniku u vezi sa ovakvim načinima plaćanja.

Za svaku pojedinačnu kupljenu robu Vglobe d.o.o. izdaje račun na ime korisnika koji ga identifikuje i daje mu pravo da potražuje kupljenu robu. Ukoliko Korisnik ne iskoristi kupljenu robu u roku važenja promotivne ponude koji je istaknut na samoj ponudi, sajt summatapete.rs nije dužan da Korisniku vrati novac, osim u slučaju ostvarivanja prava na jednostrani raskid.

Roba koja je označena kao roba sa greškom, polovna roba ili roba koja nije upotrebljavana, ali zbog godine proizvodnje ne može biti smatrana novom robom, biće kao takva označene na sajtu privrednog društva Vglobe d.o.o.  Garancija za takvu robu ne može biti duža od zakonom propisanog roka. Za takvu robu Vglobe d.o.o. nije dužan da Korisniku vrati novac, osim u slučaju ostvarivanja prava na jednostrani raskid, već će biti izvršena zamena ili popravka iste.

Zabranjena je trgovina, kopiranje ili falsifikovanje

Korisnik je saglasan da od sajta summatapete.rs  prima komercijalne poruke u vezi prodaje robe/usluga putem veb sajta uz pravo da u svakom trenutku povuče saglasnost tako što će obavestiti sajt summatapete.rs  pismenim putem.

Sajt summatapete.rs  zadržava pravo da ponudi specijalnu ponudu po posebnim uslovima u okviru redovne ponude.

Jednostrani raskid

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. Jednostranim raskidom kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe koju. Te troškove kupac snosi sam. Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ukoliko je kupljena roba oštećena.

U slučaju reklamacija ili  jednostranog raskida možete nas kontaktirati putem e-maila: office@summatapete.rs  ili telefonom na 0655584000.

Prenošenje sadržaja sa portala u drugim medijima


Fizička i pravna lica, te štampani i elektronski mediji mogu prenositi autorski sadržaj portala pod sledećim uslovima:

  • ukoliko autor nije izričito zabranio reprodukovanje, distribuiranje te komuniciranje javnosti svog sadržaja i ukoliko se autorski sadržaj koristi u opsegu koji odgovara svrsi i načinu izveštavanja i opšteg informisanja,
  • obavezno je, prilikom prenošenja autorskog sadržaja, u zaglavlju teksta naznačiti izvor i autorstvo (vgmagaza.rs),
  • obavezno je u telu teksta prenesenog autorskog sadržaja naznačiti oznaku web stranice portala na kojoj se nalazi izvorni članak, odnosno autorski sadržaj koji je predmet prenosa.

    Portal ne snosi odgovornost za tačnost, preciznost i verodostojnost informacija objavljenih na internet stranicama koje su u vlasništvu trećih lica, a čije podatke, informacije i linkove ovaj portal preuzima. Ukoliko korisnik smatra da su na portalu povređena autorska prava, dužan je da o tome obavesti uredništvo portala na vgmagaza.rs.

Obaveze korisnika prilikom korišćenja informacija i podataka sa portala

Korisnici sajta mogu uredništvu dostavljati pitanja, komentare, beleške, predloge i ideje u vezi sa sadržajem sajta, sve dok nisu nezakonite, opscene, klevetničke, preteće i ne ugrožavaju privatnost i autorska prava Vglobe d.o.o. ili treće strane, ako ne sadrže viruse, nisu deo političke/predizborne kampanje, lančana pisma, masovna pošta ili neki drugi vid neželjene pošte / Spam-a. Ne smete koristiti lažnu email adresu ili predstavljati drugu osobu ili entitet. Vglobe d.o.o. zadržava pravo, ali ne i obavezu, da ukloni ili izmeni takve informacije.


Privredno društvo Vglobe d.o.o. ne nadzire sadržaj koji razmenjuju posetioci na ovom portal i ne može garantovati za njegovu tačnost, poreklo ili kvalitet. Privredno drutštvo Vglobe d.o.o. ni na koji način neće biti odgovoran za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja nastalo zbog korišćenja usluga na ovom portalu. Da bi se osiguralo slobodno i neometano korišćenje usluga portala, nije prihvatljivo i strogo je zabranjeno sledeće:


a) objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koja su u suprotnosti sa važećim propisima Republike Srbije;


b) uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički sadržaj te sadržaj štetan na bilo koji drugi način;


c) objavljivanje, slanje, razmena i prenošenje informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čija bi upotreba mogla naneti štetu drugim korisnicima;


d) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime, drugog, pravnog ili fizičkog lica;


e) manipulisanje identifikatorima da bi se prikrilo poreklo sadržaja koji se objavljuje ili šalje u sklopu usluga portala;


f) objavljivanje, slanje i razmena sadržaja zaštićenog autorskim pravom;


g) objavljivanje, razmena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili zahteva da isti bude poslat, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;


h) svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja s virusima ili sličnim fajlovima ili programima izrađenima u svrhu uništenja ili ograničenja rada bilo kojega softvera i/ili hardvera te telekomunikacijske opreme;


i) prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika.

Portal zadržava pravo da ukloni sadržaj koji smatra neprimerenim ili nije u skladu sa uslovima korišćenja. Korisnici su odgovorni za svaku štetu koju pričine nepoštovanjem ovih Uslova korišćenja, a koja nastane kao posledica njihovih aktivnosti. Portal ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem istog suprotno načinu koji je predviđen Uslovima korišćenja.

Komentarisanje i servisi za razmenu informacija


Ovaj portal omogućava posetiocima besplatno korišćenje servisa za razmenu informacija pod uslovom da ne krše Uslove korišćenja portal, te važeće zakonske propise Republike Srbije koja važe za servis i komentarisanje sadržaja. Korišćenjem komunikacijskih servisa korisnik se obavezuje da će slati i primati elektronske materijale koji su sačinjeni i poslati u skladu sa zakonom, te one materijale na kojima treća lica nemaju prava.

Pravila komentarisanja


Komentari posetilaca veoma su važni jer želimo da izgradimo zajednicu u kojoj će svi pridoneti kvalitetnoj komunikaciji i razmeni znanja. Potrudićemo se da podstaknemo angažman korisnika sa ciljem da se izgradi kvalitetna poslovna zajednica. Konstruktivni komentari su korisni su za sve posetioce portala, zato ćemo učiniti sve što je u našoj moći da osiguramo mesto za kvalitetnu razmenu mišljenja, stavova i ideja. Nećemo tolerisati uvredljive, neprimerene, bezobrazne, preteće ili na drugi način neprijatne komentare pod maskom slobode izražavanja. Isto tako nećemo tolerisati govor mržnje, rasno ni političko vređanje kao ni vređanje na drugima osnovama. Kada budemo smatrali potrebnim, uklonićemo takve komentare.


Poruke portala i sponzora


Portal može registrovanim korisnicima povremeno slati obaveštenja portala i sponzora. Ako korisnik ne želi primati takve poruke, može o tome izvestiti portal summatapete.rs ili se odjaviti linkom naznačenom na dnu poruke.

Prihvatanjem uslova korišćenja korisnik se slaže da će usluge portala uključivati reklame i različite obaveštenja, poruke administratora te slične poruke portala nužne za redovno obaveštavanje posetilaca portala i funkcionisanje svih usluga i servisa portala. Korišćenjem portala korisnik pristaje na primanje promotivnih poruka. Portal nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na stranicama portala te ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na portalu i izvan portala isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika, te portal nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu koja proizilazi iz takvog poslovnog odnosa.

Zaštita privatnosti


Portal štiti privatnost posetilaca u skladu sa sopstvenim mogućnostima. Svi podaci koje korisnik podeli sa Portalom neće se prosleđivati trećoj strani, osim ako nije drugačije utvrđeno pravilima ili uz saglasnost korisnika. Portal može u skladu sa važećom regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala (isključivo podaci o računaru i pružaocu usluga povezivanja na Internet) ili podatke unesene u postupku registracije. Portal se obavezuje da lične podatke poput imena i prezimena i email adrese neće obrađivati ni distribuirati u druge svrhe bez korisnikovog dopuštenja, osim demografskih podataka korisnika, ali ne odajući pritom lične podatke. Podaci, izuzimajući lične podatke, mogu biti korišćeni u cilju anonimne statističke obrade podataka. Portal se obavezuje da će, u skladu s propisima Republike Srbije, čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja uslova korišćenje portala ili nezakonitih radnji korisnika.

Izjava o privatnosti

Zaštita privatnosti pojedinaca na internetu od ključnog je značaja za budućnost poslovanja preko interneta i prelazak na privredne aktivnosti koje se u potpunosti odvijaju preko interneta. Kreirali smo ovu Izjavu o privatnosti kao potvrdu naše izuzetne posvećenosti pravu pojedinaca na zaštitu podataka i privatnost. Ova Izjava o privatnosti navodi našu praksu prilikom obrade informacija koje se mogu koristiti za direktno ili indirektno identifikovanje pojedinca („Lični podaci“).

A. Opšte informacije

Ova Izjava o privatnosti se odnosi na Lične podatke koje dostavite privrednom društvu Vglobe d.o.o. ili koji su izvedeni iz Ličnih podataka kao što će to biti navedeno u nastavku. Upotreba informacija kao i sve informacije koje se prikupe pomoću kolačića ili drugih tehnologija za praćenje na internetu podležu obelodanjivanju i opcijama koje obezbeđuje Vglobe.

Rukovalac podataka sa portala vgmagaza.rs je kompanija Vglobe d.o.o. ul. Meštrovićeva 38/10, 11000 Beograd. U slučaju registracije na ovoj veb stranici, rukovalac podataka je prikazan u izjavi o privatnosti.

Privredno društvo Vglobe d.o.o obrađuje lične podatke obezbeđene u okviru ove Izjave isključivo na način definisan u ovoj Izjavi o privatnosti. Dodatne informacije se mogu naći u odeljcima B i C u nastavku. Ako je obrada vaših Ličnih podataka zasnovana na zakonskom ovlašćenju, u odeljku B u nastavku možete naći informacije o Ličnim podacima koje obrađuje Privredno društvo Vglobe d.o.o kao i o svrhama njihovog korišćenja. Ako je potreban pristanak za obradu vaših Ličnih podataka, detaljnije informacije možete naći u odeljku C u nastavku.

Period obrade Ličnih podataka. Kada privredno društvo Vglobe d.o.o. obrađuje i koristi vaše Lične podatke u skladu sa zakonom (pogledajte odeljak B u nastavku) ili uz vaš pristanak (pogledajte odeljak C u nastavku), privredno društvo Vglobe d.o.o. će čuvati vaše Lične podatke samo dok je to potrebno u dolenavedene svrhe ili sve dok ne budete imali primedbu na korišćenje vaših Ličnih podataka od strane privrednog društva Vglobe d.o.o, odnosno do kada privredno društvo Vglobe d.o.o. ima zakonski interes za korišćenje vaših Ličnih podataka ili sve dok ne povučete svoj pristanak, odnosno kada ste dali svoj pristanak da privredno društvo Vglobe d.o.o.  koristi vaše Lične podatke. Međutim, kada privredno društvo Vglobe d.o.o. ima zakonsku obavezu da duže zadrži vaše Lične podatke ili kada su vaši Lični podaci potrebni kompaniji privrednom društvu Vglobe d.o.o.  kao dokaz uz tužbu ili da se odgovara na tužbe, privredno društvo Vglobe d.o.o.  će zadržati vaše Lične podatke do završetka relevantnog perioda zadržavanja ili do okončanja postupaka pokrenutih po tim tužbama.

Ustupanje Vaših podataka i davanje pristanka i dostavljanje bilo kojih Ličnih podataka privrednm društvu Vglobe d.o.o. u okviru ove Izjave u potpunosti je dobrovoljno, po pravilu, nema štetnih efekata po vas ako se odlučite da ne date pristanak ili ne dostavite Lične podatke. Međutim, postoje okolnosti u kojima privredno društvo Vglobe d.o.o.  ne može da preduzme određene korake bez određenih Ličnih podataka, npr. kada su ti Lični podaci neophodni za obradu vaših porudžbina ili za obezbeđivanje pristupa veb ponudi ili biltenu. U tim slučajevima, nažalost neće biti moguće da vam privredno društvo Vglobe d.o.o.  obezbedi ono što ste zahtevali bez relevantnih Ličnih podataka.

Prava lica čiji se podaci obrađuju.

U bilo kom trenutku od privrednog društva Vglobe d.o.o. možete zahtevati informacije o tome koje Lične podatke privredno društvo Vglobe d.o.o.  obrađuje u vezi s vama, te zahtevati ispravku ili brisanje tih Ličnih podataka. Međutim, uzmite u obzir da privredno društvo Vglobe d.o.o. može da izbriše vaše Lične podatke samo ako ne postoji zakonska obaveza niti relevantno pravo privrednog društva Vglobe d.o.o.  da ih zadrži. Ne zaboravite da ako zahtevate da privredno društvo Vglobe d.o.o. izbriše vaše Lične podatke, nećete moći da nastavite s korišćenjem bilo koje usluge privrednog društva Vglobe d.o.o. koja zahteva da privredno društvo Vglobe d.o.o. koristi vaše Lične podatke.

Ako privredno društvo Vglobe d.o.o. koristi vaše Lične podatke na osnovu vašeg pristanka ili u cilju realizacije ugovora sklopljenog s vama, od privrednog društva Vglobe d.o.o. možete naknadno da zahtevate kopiju Ličnih podataka koje ste dostavili privrednom društvu Vglobe d.o.o. U tom slučaju, obratite se na e-mail adresu, navedenu u uslovima korišćenja i navedite informacije ili aktivnosti obrade na koje se vaš zahtev odnosi, format u kojem želite da Vam budu dostavljene te informacije, kao i da li želite da ti Lični podaci budu poslati vama ili drugom primaocu. Privredno društvo Vglobe d.o.o.će pažljivo razmotriti vaš zahtev i posavetovati se s vama o tome kako da vaš zahtev ispuni na najbolji način.

Pored toga, od privrednog društva Vglobe d.o.o.  možete zatražiti da ograniči dalju obradu vaših Ličnih podataka u bilo kom od sledećih slučajeva: (i) ako navedete da su Lični podaci koje privredno društvo Vglobe d.o.o.   ima o vama netačni (ali samo kada privredno društvo Vglobe d.o.o. zahteva proveru tačnosti relevantnih Ličnih podataka), (ii) ako ne postoji zakonski osnov da privredno društvo Vglobe d.o.o. obrađuje vaše Lične podatke i ako zahtevate da privredno društvo Vglobe d.o.o.  ograniči dalju obradu vaših Ličnih podataka, (iii) ako privrednom društvu Vglobe d.o.o.   više nisu potrebni vaši Lični podaci, a vi tvrdite da vam je potrebno da privredno društvo Vglobe d.o.o. zadrži te podatke da biste se pozvali na ili ostvarili svoja zakonska prava ili da biste odgovorili na tužbu treće strane ili (iv) ako ne pristajete na to da privredno društvo Vglobe d.o.o. obrađuje vaše Lične podatke (na osnovu zakonskog ovlašćenja ili interesa privrednog društva Vglobe d.o.o. kao što je navedeno u odeljku B u nastavku) tokom perioda koji je potreban da bi se utvrdilo da li privredno društvo Vglobe d.o.o. ima relevantan interes ili zakonsku obavezu da obrađuje vaše Lične podatke.

Pravo na podnošenje žalbe. Ako smatrate da privredno društvo Vglobe d.o.o. ne obrađuje vaše Lične podatke u skladu sa zahtevima navedenim u ovoj Izjavi ili važećim zakonima o zaštiti podataka u Republici Srbiji, Vi u bilo kom trenutku možete da podnesete žalbu telu za zaštitu podataka u Republici Srbiji gde privredno društvo Vglobe d.o.o. ima registrovano sedište ili nadležnom organu zemje u kojoj živite.

Upotreba ove veb stranice od strane dece

Ova veb stranica nije predviđena za lica mlađa od 16 godina. Ako imate manje od 16 godina, ne možete se registrovati na ovoj veb stranici, niti je možete koristiti.

Veze ka drugim veb stranicama. Ova veb stranica može sadržati veze ka drugim stranicama (tj. stranicama koje nisu deo privrednog društva Vglobe d.o.o.). privredno društvo Vglobe d.o.o. ne snosi odgovornost za smernice privatnosti niti za sadržaj drugih web stranica koje nisu u vlasništvu privrednog društva Vglobe d.o.o.

B. Slučajevi kada privredno društvo Vglobe d.o.o. koristi moje lične podatke na osnovu zakona

Privrednoo društvo Vglobe d.o.o. može obrađivati Vaše podatke u sledećim slučajevima, a u skladu s važećim zakonom o zaštiti podataka Republike Srbije.

Ako naručite robu ili usluge od privrednog društva Vglobe d.o.o, isto će koristiti Lične podatke koje navedete u porudžbenici ili obrascu za registraciju, obično podskup koji čine vaše ime, adresa elektornske pošte, broj telefona, naziv i adresa kompanije, vaša funkcija i uloga, a ako je potrebno izvršiti plaćanje privrednom društvu Vglobe d.o.o, JMBG, broj kreditne kartice ili podaci banke) isključivo u cilju obrade vaše porudžbinu ili obezbeđivanja zahtevane robe ili usluge. To može da uključuje preduzimanje neophodnih koraka pre sklapanja ugovora, odgovore na upite koje ste poslali i obezbeđivanje informacija o slanju robe i ispostavljanje računa za vas i obradu ili obezbeđivanje povratnih informacija od korisnika i podrške. To takođe može da uključi podatke konverzacije koje aktivirate na stranici www.summatapete.rs ili www.vglobe.rs ili vgmagaza.rs, preko obrazaca za kontakt, e-poruke ili telefonom. U ovoj Izjavi o privatnosti „roba i usluge“ uključuju web usluge, ponude robe ili rtikala iz asortimana privrednog društva Vglobe d.o.o, studije, uputstva i događaje koje organizuje privredno društvo Vglobe d.o.o.

Ako koristite studije, uputstva ili pratite događaje koje organizuje privredno društvo Vglobe d.o.o, Vglobe d.o.o. Vas može putem elektornske pošte obaveštavati i o pretplatama na naše usluge, a takođe možemo komunicirati telefonom u slučaju reklamacija korisnika ili u cilju istrage sumnjivih transakcija. Vašu adresu e-pošte možemo koristiti za potvrdu otvaranja naloga, slanje obaveštenja o plaćanjima, slanje informacija o promenama naših proizvoda i usluga i slanje obaveštenja i drugo obelodanjivanje informacija u skladu sa zakonskom obavezom. Po pravilu, korisnici se ne mogu odjaviti u slučaju ovih saopštenja koja nisu povezana s marketingom, već su potrebna za relevantni poslovni odnos. Po pitanju tipova komunikacije vezanih za marketing (tj. e-pošte i telefonskih poziva), mi ćemo vam, (i) kada je to zakonska obaveza, pružati te informacije samo kada ste dali saglasnost i (ii) pružiti priliku da se odjavite ako više ne želite da od nas primate marketinški sadržaj. Možete se odjaviti iz gorenavedenog u bilo kom trenutku na adresi office@summatapete.rs.

Obezbeđivanje usaglašenosti s propisima.

Privredno društvo Vglobe d.o.o, te proizvodi, tehnologije koje prodaje i usluge koje pruža, podležu zakonima o izvozu većeg broja zemalja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, zakone Evropske unije i njenih članica i Sjedinjenih Američkih Država. Potvrđujete da je, u skladu s važećim zakonima o izvozu, trgovinskim sankcijama i embargom koje su uvele ove zemlje, Privredno društvo Vglobe d.o.o u obavezi da preduzme mere kako bi onemogućio entitetima, organizacijama i stranama, navedenim na listama sankcionisanih strana koje su izdali državni organi, da pristupe određenim proizvodima, tehnologijama i uslugama putem web stranica privrednog društva Vglobe d.o.o ili drugih načina isporuke koje kontroliše. To može da uključuje (i) automatske provere svih podataka o registraciji korisnika na osnovu ove izjave i drugih informacija koje korisnik navede o svom identitetu u odnosu na važeće liste sankcionisanih strana; (ii) redovno ponavljanje tih provera svaki put kada se lista sankcionisanih strana ažurira ili kada korisnik ažurira svoje informacije; (iii) blokiranje pristupa uslugama i sistemima privrednog društva Vglobe d.o.o u slučaju eventualnog podudaranja i (iv) kontaktiranje s korisnikom u cilju potvrde njegovog identiteta u slučaju eventualnog podudaranja.

Zakonski interes kompanije privrednog društva Vglobe d.o.o.

Svaki dolenavedeni slučaj upotrebe predstavlja zakonski interes privrednog društva Vglobe d.o.o da obrađuje ili koristi vaše Lične podatke. Ako niste saglasni sa ovim pristupom, možete da ne pristanete na obradu ili upotrebu vaših Ličnih podataka od strane privrednog društva Vglobe” d.o.o kao što je navedeno u nastavku.

Upitnici i ankete.

Privredno društvo Vglobe d.o.o vas može pozvati da učestvujete u popunjavanju upitnika i anketa. Ovi upitnici i ankete biće obično osmišljeni na takav način da se odgovori mogu dati bez unosa Ličnih podataka. Ako bez obzira na to unesete Lične podatke u upitnik ili anketu, privredno društvo Vglobe d.o.o može da koristi te Lične podatke kako bi poboljšao svoje proizvode i usluge.

Kreiranje anonimnih skupova podataka.

Privredno društvo Vglobe d.o.o može da pretvori Lične podatke navedene u okviru ove Izjave o privatnosti u anonimne skupove podataka, koji će se zatim koristiti za poboljšanje proizvoda i usluga privrednog društva Vglobe d.o.o i njenih povezanih lica.

Snimanje poziva i ćaskanja u cilju unapređenja kvaliteta.

U slučaju telefonskih poziva ili sesija ćaskanja, privredno društvo Vglobe d.o.o može da snima te pozive (nakon što vas propisno o tome obavesti tokom tog poziva i pre početka snimanja) ili sesije ćaskanja u cilju poboljšanja kvaliteta usluga privrednog društva Vglobe d.o.o.

Slanje najnovijih informacija/traženje povratnih informacija.

U okviru postojećeg poslovnog odnosa između Vas i privrednog društva Vglobe d.o.o isto Vas može obaveštavati, kada je to dozvoljeno u skladu sa propisima, o svojim proizvodima ili uslugama (uključujući webinare, seminare ili događaje) koji su slični ili povezani s proizvodima i uslugama koje pruža privredno društvo Vglobe d.o.o, a koje ste već kupili ili koristili. Pored toga, ako ste prisustvovali webinaru, seminaru ili događaju koji je organizovalo privredno društvo Vglobe d.o.o ili kupili proizvode ili usluge od privrednog društva Vglobe d.o.o, isto Vam se može obratiti radi obezbeđivanja povratnih informacija u cilju poboljšanja relevantnog webinara, seminara, događaja, proizvoda ili usluge.

Pravo odbijanja.

U bilo kom trenutku možete da ne pristanete na upotrebu Ličnih podataka od strane privrednog društva Vglobe d.o.o za gorenavedene svrhe tako što ćete se odjaviti na office@summatapete.rs. U tom slučaju privredno društvo Vglobe d.o.o će prestati da koristi vaše Lične podatke za gorenavedene svrhe (tj. u okviru gorenavedenog zakonskog interesa) i ukloniti ih iz svojih sistema, osim ako privredno društvo Vglobe d.o.o nema dozvolu da koristi Lične podatke tog tipa u drugu svrhu navedenu u ovoj Izjavi o privatnosti ili ako privredno društvo Vglobe d.o.o utvrdi i dokaže uverljiv zakonski interes da nastavi sa obradom vaših Ličnih podataka.

  • Slučajevi kada privredno društvo Vglobe d.o.o. koristi moje lične podatke na osnovu mog pristanka

Privredno društvo Vglobe d.o.o. će koristiti vaše Lične podatke kao što je dalje navedeno tek nakon što date svoj prethodni pristanak u relevantnim operacijama obrade. Svaka informacija o operaciji obrade u vezi s Ličnim podacima povezana je s jednom izjavom o pristanku. Ako ponovo otvorite ovu Izjavu o privatnosti nakon što ste prvobitno dali jedan ili više pristanaka, videćete ne samo informacije u vezi s pristancima koje ste dali, već i punu izjavu o privatnosti.

Vesti o proizvodima i uslugama

U skladu sa odgovarajućom odredbom i uz vaš pristanak, privredno društvo Vglobe d.o.o. može da koristi vaše ime i prezime, poštansku adresu i adresu e-pošte, broj telefona, naziv radnog mesta i osnovne informacije o vašem poslodavcu (naziv, adresa i industrijska grana) kao i profil interakcije na osnovu vaših prethodnih interakcija privrednim društvom Vglobe d.o.o. (prethodne kupovine, učešća na webinarima, seminarima ili događajima ili korišćenje (web) usluga da biste bili obavešteni o najnovijim najavama proizvoda, ažuriranjima softvera, specijalnim ponudama i drugim informacijama o proizvodima i uslugama koje pruža privredno društvo Vglobe d.o.o. (uključujući marketinške biltene) kao i događajima koje organizuje privredno društvo Vglobe d.o.o, a u cilju prikazivanja relevantnog sadržaja na web stranicama. U vezi sa ovim marketinškim aktivnostima privredno društvo Vglobe d.o.o. može obezbediti heš tag ID korisnika društvenim mrežama kojima upravlja treća strana ili drugim veb ponudama (kao što su Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram ili Google), pri čemu se ova informacija zatim povezuje s podacima društvenih mreža ili sopstvenim bazama podataka web ponuda da bi vam se prikazale relevantnije informacije.

Kreiranje korisničkih profila

Privredno društvo Vglobe d.o.o. vam nudi opciju da koristite njegove web ponude, uključujući forume, blogove i mreže povezane sa ovom web stranicom, koje zahtevaju da se registrujete i kreirate korisnički profil. Korisnički profili obezbeđuju opciju prikaza vaših ličnih podataka drugim korisnicima, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime, fotografiju, naloge na društvenim mrežama, adresu e-pošte ili poštansku adresu ili obe adrese, broj telefona, lična zanimanja, znanja i veštine i osnovne informacije o vašoj kompaniji.

Ovi profili se mogu odnositi na pojedinačnu web ponudu privrednog društva Vglobe d.o.o. Međutim, uvek je vaš izbor koju od ovih dodatnih web ponuda koristite i vaši Lični podaci im se prosleđuju tek nakon što im prvi put pristupite. Uzmite u obzir da bez vašeg pristanka, privredno društvo Vglobe d.o.o. ne može da kreirati korisničke profile, te neće biti u mogućnosti da vam ponudi takve usluge u slučaju kada je vaš pristanak zakonom propisan uslov da Vam se pruže te usluge.

U okviru bilo koje web ponude, osim samog omogućavanja pristupa, vaš profil se koristi za personalizaciju interakcije s drugim korisnicima (npr. pomoću funkcionalnosti slanja poruka ili praćenja) i od strane privrednog društva Vglobe d.o.o. za unapređenje kvaliteta komunikacije i saradnje preko tih ponuda i kako bi privredno društvo Vglobe d.o.o. obezbedio elemente gejmifikacije (gejmifikacija je proces uzimanja nečeg što već postoji, npr. web stranica, Enterprise aplikacija ili onlajn zajednica, i integrisanje mehanike igre u njih u cilju povećanja učešća, zainteresovanosti i lojalnosti). U najvećoj meri u kojoj to podržava relevantna veb ponuda, možete da koristite funkcionalnost relevantne veb ponude za određivanje informacija koje želite da delite.

Specijalne kategorije Ličnih podataka.

U vezi organizacijom događaja koji organizuje privredno društvo Vglobe d.o.o. te u vezi sa  registracijom za događaj i obezbeđivanjem pristupa istom, privredno društvo Vglobe d.o.o. od vas može zatražiti informacije o vašem zdravlju u cilju identifikacije i pružanja pomoći licima sa invaliditetom ili posebnim zahtevima u vezi sa ishranom tokom događaja. Za sve takve informacije je potreban pristanak koji dajete u okviru ove Izjave.

Ne zaboravite da ako ne navedete informacije o invaliditetu ili posebnim zahtevima u vezi sa ishranom, privredno društvo Vglobe d.o.o. neće moći da preduzme bilo kakve odgovarajuće mere predostrožnosti.

Izrada profila za događaje

Ako se registrujete za događaj, seminar ili webinar privredno društvo Vglobe d.o.o, isto može podeliti osnovne informacije o učesniku (vaše ime i prezime, kompaniju i adresu e-pošte) s drugim učesnicima istog događaja, seminara ili webinara u svrhu komunikacije i razmene ideja.

Prosleđivanje vaših Ličnih podataka ostalim trećim stranama

Privredno društvo Vglobe d.o.o. nema ovlašćenje da prenosi vase Lične podatke trećim licima bez vase saglasnosti. Na vaš zahtev, kao što je navedeno u vašem odobrenju, privredno društvo Vglobe d.o.o. preneti informacije o vama ili će iste uskratiti trećoj strani.

Povlačenje pristanka datog u okviru ove Izjave.

U bilo kom trenutku možete da povučete pristanak dat u okviru ove Izjave odjavom na adresi office@summatapete.rs. U slučaju povlačenja, privredno društvo Vglobe d.o.o. neće više obrađivati Lične podatke koji su vezani za ovaj pristanak, osim ako ne bude zakonom obavezan da to radi. U slučaju da privredno društvo Vglobe d.o.o. ima zakonsku obavezu da zadrži vaše Lične podatke, vaši Lični podaci će biti izuzeti iz dalje obrade i zadržaće se samo tokom zakonom propisanog perioda. Međutim, bilo koje povlačenje nema uticaja na raniju obradu ličnih podataka od strane privrednog društvo Vglobe d.o.o. do trenutka vašeg povlačenja. Nakon povlačenja prostanka više nećete biti u mogućnosti da kostite usluge privrednog društva Vglobe d.o.o.

Izmene pravila i uslova korišćenja

Ukoliko budemo smatrali da je potrebno izmeniti pravila i uslove korišćenja, promene će  biti objavljenje na ovoj strani. Ukoliko imate pitanja u vezi sa istima, molimo vas da se obratite našu adresu: Vglobe d.o.o. sa sedištem na adresu u ul. Meštrovićeva 38/10, 11000 Beograd, PIB: 112067490, MB 21600865 ili office@summatapete.rs ili 0655584000

Merodavno pravo i nadležnost suda

Uslovi korišćenja podležu propisima Republike Srbije. U slučaju spora, strane u sporu će prvo pokušati da reše spor mirnim putem, u roku od 30 dana od registrovanja spora u Vglobe d.o.o.. U slučaju da spor ne bude rešen u naznačenom roku, za njegovo rešavanje biće nadležan sud u Beogradu.