USLOVI KUPOVINE

Korišćenje web portala summatapete.rs (u daljem tekstu „portal“) njegovih sadržaja i povezanih web stranica podleže Uslovima koršćenja između Vas i privrednog društva Vglobe d.o.o. sa sedištem u ul. Meštrovićeva 38/10, PIB: 112067490, MB 21600865, Beograd, Republika Srbija. Ovi Uslovi korišćenja su pravno obavezujući između Vas i privrednog društva Vglobe d.o.o. u odnosu na vaše korišćenje sadržaja i usluga koje pruža portal. Svi sadržaji objavljeni na portalu su isključivo vlasništvo privrednog društva Vglobe d.o.o. Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja portala, na bilo koji način, bez pisanog odobrenja privrednog društva Vglobe d.o.o. 

Sadržaj portala predstavlja zaštićeno autorsko pravo koje pripada privrednom društvu Vglobe d.o.o.  ili je u vlasništvu trećih lica koje su prenele pravo korišćenja istih. Privrednom društvu Vglobe d.o.o, takođe, pripadaju autorska prava u oblastima: uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i druga slična intelektualna svojina je u posedu privrednog društva Vglobe d.o.o.  ili u vlasništvu trećih lica. Nepoštovanje uslova korišćenja portala podleže sankcijama u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019) i Krivičnog zakonika Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005